هزینه ساخت تیزر تبلیغاتی

هزینه ساخت تیزر تبلیغاتی برای شرکت ها

هزینه ساخت تیزر تبلیغاتی بسته به نوع و کلاس آن می تواند از یک میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان را در برگیرید. کیفیت این تیزرهای تبلیغاتی بسته به کلاس آن متفاوت می باشد، میتوان گفت کلاس اقتصادی پایین ترین