نمونه کار طراحی سایت انواع فلزات رادین تجهیز

شرکت بازرگانی رادین تجهیز در حوزه فلزات فعالیت خود را در سال 90 شوع کرد. تیرآهن و میلگرد و هر آنچه که مرتبط با فلزات است رامیتوانید از این شرکت تامین نمائید. با هدف توسعه کسب و کار خود، این شرکت تصمیم به طراحی سایت گرفت. تیم برنامه نویسی راحت بین وبسایت معرفی برایشان طراحی نمود. در زیر چند نمونه از صفحات این سایت قابل مشاهده است.

 

 

 

 

آدرس سایت: radintazhhiz.com

نمونه کار طراحی سایت فروش فلزات

You May Also Like