نمونه کار طراحی سایت آموزش پزشکی دکتر لیسانس

داخل این سایت تعداد زیادی فیلم و جزوات آموزشی پزشکی وجود دارد. برای کسانی که قصد دارند کنکور پزشکی بدهند بسیار کمک کننده خواهد بود.

سایت دکتر لیسانس توسط آژانس راحت بین طراحی و تدوین شده است.

 

 

آدرس سایت: drlisans.com

نمونه کار طراحی سایت آموزش پزشکی

You May Also Like