نمونه کار طراحی سایت بارتوشه

نمونه کار طراحی سایت حمل و نقل بارتوشه که توسط خدمات کسب و کار راحت بین برنامه نویسی شده است.

این سایت قابلیت ثبت نام توسط رانندگان و صاحبان بار را دارد. با مناسب ترین قیمت، و با تضمین امنیت بار ارسالی، خدمات خود را ارائه میدهد.

 

 

 

 

 

 

آدرس سایت : bartooshe.com

نمونه کار طراحی سایت و اپلیکیشن حمل و نقل

You May Also Like