نمونه کار طراحی سایت فروشگاهی لوازم برقی فخر صنعت

طراحی سایت جزو اولین قدم هایی است که میبایست برای پیشرفت کسب و کار خود بردارید. با ساخت سایت و اندکی وقت گذاشتن روی آن میتوانید رقبای خود را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارید. یکی از نمونه کارهای طراحی سایت انجام شده توسط راحت بین،  فروشگاه اینترنتی فخر صنعت میباشد. در زیر چند نمونه از صفحات وبسایت این فروشگاه اینترنتی قابل مشاهده است:

 

 

 

 

 

آدرس سایت: fakhrsanat.com

 

نمونه کار طراحی سایت فروشگاهی لوازم برقی

You May Also Like