سایت نوبت دهی طراحی شده برای Pezeshkmoshaver

سایت پزشک مشاور، یک سایت برای نوبت دهی آنلاین و همچنین آشنایی با بزرگترین پزشکان و متخصصان است. همچنین مقالات بسیار مهم و با ارزشی در این سایت قرار دارد که دانستن آنها برای همگان ضروری است.

این وبسایت توسط آژانس خدمات کسب و کار راحت بین RahatBin طراحی شده. در زیر چندنمونه از صفحات آن را میتوانید مشاهده نمایید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس سایت: pezeshkmoshaver.com

 

نمونه کار طراحی سایت پزشکی نوبت دهی آنلاین

You May Also Like